Komondor Teszt 2011(összefoglalóval)

Komondor teszt tervezet

Bevezetés:

Tesztet komondortartó és -szerető emberek szervezik, nem köthető semmilyen szervezethez! Tesztet és eredményeit felhasználni csak a szervezők engedélyével lehet. Teszt nonprofit jellegű, csak a Komondor érdekeit szolgálhatja. Kutyákról videó felvétel készül, felvételeket csak a tulajdonos beleegyezésével lehet nyilvánosságra hozni.

Teszt céljai:

– Komondor mint őrző-pásztorkutya munkaképességének vizsgálata.

– Kiváló ösztönkészletű egyedek kiemelése, tenyésztők felé információszerzés.

– Lehetőség biztosítása,hogy minden kutya tulajdonos vizsgálni tudja kutyája (i) képességeit.

– Tenyésztők, kutyatartók kapcsolatépítése.

– Fajtanépszerűsítés.

 

Részvételi feltételek:

 

– Minden olyan 18.életévét betöltött személy, nevezheti a kutyáját,aki megfelelő fizikummal rendelkezik a kutya visszatartására.

– 18.hónapos kort betöltött kutyák vehetnek csak részt.

– Csak kutyával lehet a rendezvényen részt venni. Tulajdonos hozzátartozói kivételek.

– Csak saját felelősségre.

– Tüzelő vagy vemhes, szoptatós szuka nem vehet részt a teszten.

– Oltási könyvel és érvényes veszettség oltással kell rendelkezni a kutyának.

– Bolhás vagy más élősködőkkel terhelt kutya a többi kutya egészsége érdekében nem vehet részt.

– Kutyának rendelkezni kell erős nyakörvvel vagy hámmal, legalább 10 m lánccal és 2 m pórázzal. Kutya rögzítésére szolgáló eszközök sérülésmenteseknek kell lenni. Tulajdonos felelőssége,hogy a kutya ne szabaduljon el.

Segédnek egészalakos védőfelszerelést kell viselni, csibészkart nem viselhet. Csak saját felelősségre dolgozhat a teszten.


Regisztráció

Megjelent kutyákat regisztrálni kell. Regisztráción a nevező kap egy nevezési lapot, és egy azonosító számot.

Rögzíteni kell:

Kutya neme és életkora

Kutya neve,Tk-i vagy hívónév

chip, tetoválási szám

marmagasság

övméret

törzshossz

Tulajdonos neve

 

Regisztráció után a kutya részt vesz egy küllem bírálaton. Küllem bírálatot csak tenyésztő végezheti el. Bírálatnál elsősorban az anatómiai felépítést, mozgást, összbenyomást kell figyelembe venni.

 

Értékelés:

Minden feladatot egy szervező értékel. 0-10 pont közötti értékeléssel, és szöveges leírással. Értékelés csak a regisztrációnál kapott nevezési lapra történhet. Küllem bírálatnál maximum 5 pont adható.

 

Díjazás:

Minden résztvevő Emléklapot, I-III. helyezett pedig Oklevelet kap.

 

I.feladat:

Közömbösség

 

Kutya a gazdával pórázon sétál több ember között. Emberek nyugodtan, közömbösen beszélgetnek. Szervező nyugodtan odalép a gazdához, kezet fognak és ismerteti a feladatokat a gazdával.

Elvárható viselkedés:

– Kutya nyugodtan,magabiztosan viselkedjen az emberek között. Könnyen kezelhetőnek kell lenni a kutyának. Agressziót vagy félelmet nem mutathat.

Hibás viselkedési formák:

– Agresszív vagy félős viselkedés.

 

II.feladat:

Haszonállatokkal való viselkedés vizsgálata.

 

Megfelelően körbe kerített területen 10-15 birka közé belép a kutyával a gazda. Kutyát hosszú pórázon körbe vezeti,ha a kutya nem mutat agresszív viselkedést vagy félelmet,akkor el kell engedni az állatok között a kutyát. Kutyának legalább 15 percet kell eltölteni az állatok között.

 

Elvárt viselkedés:

– Kutya a területet körbe járja és megjelöli.

– Állatok közelében magabiztos, érdeklődő.

– Állatokat követheti,de vadászó magatartást nem tanúsíthat.

Hibás viselkedés:

– Agresszív vagy félős viselkedés.

– Állatok támadása.

– Vadászó magatartás.

 

Megjegyzés:

Gazda anyagi felelősséggel tartozik, ha a kutyája kárt tesz valamelyik haszonállatban.

 

III.feladat

 

Utcai támadás szimulálása.

 

Gazda pórázon sétáltatva a kutyáját áthalad egy 3-6 fős ember csoporton. Csoporton való áthaladás után (legalább 10m-ert távolodjon) egy ember kiválik a csoportból és hátulról rákiált a gazdára. Agresszor csak a segéd lehet, megfelelő védő felszerelésben. Gazda a kutyával megfordul. Segéd fenyegetőzve, hangoskodva,lassan halad a gazda és a kutya felé. Lehet a segédnél bot vagy bármilyen más tárgy. Csoport eközben helyben marad, lehet hangoskodni,de senkinek nem szabad a támadásba a segéden kívül bekapcsolódni. Segéd egyre gyorsabban halad és szimulált támadást intéz a gazda irányába.(nem a kutyát támadja)

 

Fontos!

Ha a kutyát a domináns gazda vezeti fel, akkor szintén fenyegetőzik a segéd felé! Agresszív viselkedésre a gazda is agresszíven válaszolhat. Legyen magabiztos, ne mutasson félelmet.

Ha a kutyát egy családtag, (nő vagy a nagyi vagy mitudoménki) akkor hátráljon a felvezető a támadás elől.

Ha a kutya támad, akkor a segéd befejezi a támadást, megtorpan és elmenekül. Gazda nem engedi a kutyát a segédre. Ha a kutya menekül, akkor a feladatot azonnal be kell fejezni!

Miután a segéd befejezte a feladatát a gazda dicsérje a kutyát és újra sétáljon át az immár nyugodtan viselkedő ember csoport között. (Segéd nincsen az emberek között). Álljon meg és nyugodtan beszélgessen pár szót valakivel.

 

Elvárt viselkedés:

– Támadásra a kutya is támadással válaszoljon.

– Legyen határozott és magabiztos.

– Ha a gazda támad ő is támadjon.

– Ha egy alárendelt családtag vezeti fel, akkor védelmező pozíciót vegyen fel és válaszoljon a támadásra.

– Ha a segéd beszüntette a támadást a kutya ne üldözze.

– Gyorsan nyugodjon meg.

 

IV.feladat:

Terület védelem:

 

– Kutyát ki kell kötni, gazda holmijával,friss vízzel és ott kell hagyni legalább 1 órára.

Segéd megfelelő védőfelszerelésben, közelít a kutyához. Először kedveskedve próbál a kutya bizalmába férkőzni és a területről elhozni valamit. Segéd kínálhatja étellel a kutyát. Ha sikeres a megvesztegetés, ha nem, akkor is visszatér a segéd, immár fenyegető magatartást tanúsítva.

Hangos kiabálással felhívja a figyelmet magára. Fenyegetőző mozdulatokkal, határozott támadást indít a kutyára. Célja a kutya elzavarása a területről. Segéd belép a kutya területére,ha a kutya támad, harap azonnal beszünteti a támadást és mozdulatlan marad. Miután a kutya beszüntette a támadást, óvatos hátrálással kimegy a kutya területéről. Ha a kutya hátrál, kerüli a harcot a segéd is befejezi a feladatot. Tilos a kutyát kergetni vagy a kutyával verekedni.

Fontos!

Hogyha a kutya támad vagy harap, az érje el a megfelelő hatást! Segéd nem nevetgélhet vagy szórakozhat a kutyával!

 

Elvárt viselkedés:

– Megvesztegethetetlenség, bizalmatlanság.

-Terület védelme.

– Bátor helytállás

– Támadás beszüntetésével a kutya se támadjon tovább.

 

Hibás viselkedés:

– Menekülés

– Kitartott fogás.

– Barátkozás a segéddel.

 

Ha lesz idő, ki szeretnék próbálni 1-2 extra faladatot. Vagy közönség szavazat alapján a 3 legjobb kutya között döntőt rendezni.

 

Terület védelem és haszonállatok védelme:

Feladat előfeltétele,hogy a semlegességi feladatoknál ne bántsa a jószágot a kutya.

– Birkák közé kell a kutyát betenni 1 órára. Majd a segéd behatol a területre.

 

– Ugyanez kutyapárokkal,ha valaki 2 vagy több kutyákkal érkezik, akkor a csoportos munkát is így tudjuk megfigyelni.

 

Várom az észrevételeket!

Partizer Csaba