MEOESZ „Be Vizsga” Őrző – Védő Pásztorkutyák Számára (rövidített szabályzat)

Bevezetés

Jelen teljesítményvizsga szabályzatot a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOESZ), mint az FCI elismert tagja elfogadta, illetve a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületei Szövetségének, Országos Elnöksége jóvá hagyta. A BE vizsga a jelenleg érvényben lévő vizsgákat figyelemben véve, az őrző-védő pásztorkutyák részére hiányt pótol, mivel hasonló vizsga még nem került bevezetésre. A szabályzat a MEOSZ “Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye” szabályzatnak egyes feladatait engedéllyel részben figyelembe vette illetve felhasználta. A sikeres vizsgát tett kutya a MEOESZ által kiadott öt nyelvű vizsgabizonyítványt kap. A Be Vizsga lebonyolításához jelen szabályzat rendelkezik.

A vizsga célja

A vizsga célja két irányú. A kulturkörnyezetben élő őrző-védő pásztorkutya számot ad a élőhelye, környezete elvárásának megfelelően, vezethetőségről, irányíthatóságról, együttműködésről, szociális készsége meglétéről emberhez állatokhoz egyaránt. A vizsga során továbbá fény derül öröklött munkakészségének meglétére, hogy autentikus környezetbe kerülve is megtud-e felelni a tőle elvárt feladatkörnek. A vizsgára való felkészülés, segíti a munkakészség megőrzését, fejlesztését.

Általános feltételek

A vizsga az FCI által elismert őrző-védő pásztorkutya fajták számára nyitott, amely legalább a 18 hónapos kört a vizsga napján betöltötte. A vizsgán csak a chip által beazonosítható, veszettség elleni oltással rendelkező kutya vehet részt. Egyheréjű, kutya nem vehet részt a vizsgán. Vemhes, vagy szoptató, vagy betegségben szenvedő állat nem vehet részt a vizsgán. Tüzelő szuka utolsóként vehet részt, több kutya esetén sorsolással kell a sorrendet eldönteni. Jutalom falat adása, vagy bármiféle segédeszköz használata, pl.: labda, játék, stb, amely jogtalan előnyhöz juttatja a vizsgázót tilos. Dicsérni minden befejezett gyakorlat után megengedett. A karámban lévő minimális juhok, kecskék, vagy egyéb lábas jószágok száma legalább 5. A jószágoknak, egészségeseknek, kutyához szokottnak kell lennie. A vizsgát lehetőség szerint, zárt területen kell rendezni. A területnek a biztonságosnak kell lennie, vizsgázó, a kutya, valamint a jószágok számára. A vizsga területén csak a bíró által engedélyezettek tartózkodhatnak.
Ha a kutyavezető magatartása sportszerűtlen, ha az állatvédelmi szabályok ellen vét az egész rendezvényről, ki kell zárni. A vizsgázónak minden aznap elért eredményét törölni kell!

Megszakítás, a vizsga egész tartama alatt érvényes!

 • ha a kutya nincs a felvezető kontrollja alatt,
 • ha a kutya a gyakorlat alatt bizonytalanná válik, elzavarható,
 • ha a kutya elmegy a vezetőtől, és nem jön vissza a negyedik hangjelzésre sem,
 • ha a kutyát kézzel kell leszedni a segédről,
 • ha a kutya ideges, agresszív, félelemből harap,
 • ha megtámadja, bántalmazza a rábízott jószágot,
 • ha a bíróval szemben támadó viselkedést mutat.

Megszakítás esetén a vizsgát azonnal be kell fejezni a gyakorlat értéke 0 pont.

Rendezés

Az FCI – tag országos szervezetek feladata a rendezés. Szükség van egy megfelelő lehetőleg zárt területre, amelyen belül a haszonállatok tartózkodnak. / Főkövetelmény I. feladathoz/ Egy jól elkerített, ajtóval ellátott karámra, amelyben az állatok tartózkodnak. / Főkövetelmény II. feladatokhoz/

A sikeres vizsga feltétele az Alapkövetelmény és a két Főkövetelmény eredményes teljesítése.

A vizsgát az FCI által minősített ö-v teljesítménybíró bírálhatja.

Általános viselkedés emberek, kutyák közelében

Gyakorlatok leírása:

1.) A kutya viselkedése egy idegen személy megjelenésekor. (5 pont) A bíró, a vizsgázó megjelenése előtt bemegy a kijelölt területre. A versenyző kutyájával egy nyílt területen sétál kb. 1 percig. A kutya pórázon van (kb. 2 méter hosszúságú úgynevezett kiképző póráz javasolt). Egy perc elteltével egy normál utcai öltözékben lévő, a kutya számára idegen személy a bíró utasítására megjelenik és nyugodt lépésben a felvezető és a kutya felé megy. A kutya előtt kb. 1-2 méterre, megáll, nyugodt, barátságos hangnemben elbeszélget a kutya vezetőjével, majd a bíró intésére normál lépésben elhagyja a helyszínt. A kutya legyen barátságos az emberekkel, figyelmes, kíváncsi, érdeklődő, nyugodt, magabiztos, közömbös, vagy a természetéből fakadóan bizalmatlan. Védekező bizalmatlan, magatartásformát is mutathat, nem tekinthető hibának, ha a vezető utasítására a kutya azonnal megnyugszik, vezethető, irányítható. Ha a kutya a természetéből fakadóan kissé bizalmatlan, netán védekező magatartásformát mutat, amennyiben a vezető utasítására a kutya azonnal megnyugszik, vezethető, irányítható, kisebb hibának tekinthető. Pontlevonás, a hiba mértékének a függvényében Amelyik kutya meghátrál, nyugtalan, enyhén izgatott, de nem fél, munkája még elfogadható. Pontlevonás, a hiba mértékének a függvényében Amelyik kutya nagy ívben igyekszik elkerülni a számára idegen embert, bizonytalan, gyáva, ijedős, félénken viselkedik az idegen személy láttán, netán menekülni akar, megpróbálja elhagyni a pályát, össze-vissza tévelyeg vagy túlságosan agresszív, félelmében harapós, kezelhetetlen, irányíthatatlan, munkája elégtelen.

2.) Pórázon vezetés. (5 pont) A kutyavezető kutyájával, a bíró által kijelölt kiindulási pontra áll..a bíró jelzésére megkezdi a feladat végrehajtását. Húsz normál lépés megtétele után hátra arcot hajt végre, majd magállás nélkül a kiindulási pont irányában megtesznek 5 normál lépést, 5 futó lépést, 5 lassú lépést, majd 5 normál lépéssel megérkeznek a kiindulási ponthoz. A kutya legyen figyelmes együttműködő, kövesse felvezetőjét. Értékes viselkedés, a kutya részéről a felvezetőjére figyelő, élénk, jó kedvvel végrehajtott munka. Kisebb, nagyobb lemaradás, előre, vagy oldalra történő kitérés esetén pontlevonás a hiba mértékének függvényében.

3.) A kutya viselkedése egy rendszertelenül mozgó 4-5 fős ember csoportban, majd a csoport a kutya körül bezár. (10 pont) A kutyavezető ugyanazon az 1 pontban leírt területen, a pórázon vezetett kutyájával egy rendszertelenül mozgó, 4-5 fős ember csoporton áthalad oda-vissza. A csoport tagjai egymástól kb. 2-3 lépésnyi távolságra legyenek. A csoport közepén a kutyavezető megáll a bíró jelzésére kb. 3 másodpercig. A kutya tetszés szerinti testhelyzetben tartózkodik szorosan a kutyavezető mellett, majd a bíró jelzésére, a kutya körül a csoport bezár. A bíró jelzésére csoport kinyílik, a kutyavezető a kutyájával kimegy a csoportból. A kutya legyen közömbös, a csoport tagjaival szemben. Legyen figyelmes, nyugodt, magabiztos, felvezetőjével együttműködő. Amikor a csoport a kutya körül bezár, a kutya legyen közömbös a csoport tagjaival szemben. Ha a kutya a természetéből fakadóan kissé bizalmatlan, netán védekező magatartásformát mutat, amennyiben a vezető utasítására a kutya azonnal megnyugszik, vezethető, irányítható, kisebb hibának tekinthető. Pontlevonás a hiba mértékének függvényében. Amelyik kutya meghátrál, nyugtalan, enyhén izgatott, de nem fél, munkája még elfogadható. Pontlevonás, a hiba mértékének a függvényében Amelyik kutya nagy ívben igyekszik elkerülni a csoportot, bizonytalan, gyáva, ijedős, félénken viselkedik az idegen személyek láttán, menekülni akar, megpróbálja elhagyni a pályát, össze-vissza tévelyeg vagy túlságosan agresszív, irányíthatatlan, munkája elégtelen. Amikor a csoport bezár a kutya körül, a kutya menekülni igyekszik, megpróbálja elhagyni, a csoportot, pánikszerű félelmet mutat, vagy túlságosan agresszív, irányíthatatlan, munkája elégtelen.

4.) Viselkedés idegen kutyák jelenlétében. (5pont) A kutyavezető a pórázon vezetett kutyájával legalább egy 2 fős egymással szemben álló ember közt áthalad, oda-vissza. A tagok egymástól kb. 4 lépésnyi távolságra állnak egymással szemben. A csoport két tagjánál pórázon tartott magabiztos, nyugodt viselkedésű kutya van, a kutyák ülnek. A felvezető kutyájával normál lépésben áthalad a két szemben álló kutyás csoport közt oda vissza. A kutya legyen közömbös az emberekkel és a két kutyával szemben. Legyen figyelmes, nyugodt, magabiztos, felvezetőjével együttműködő. A természetéből fakadó kissé bizalmatlan viselkedés nem tekinthető hibának, ha a felvezető utasítására a kutya azonnal megnyugszik, vezethető, irányítható. Amelyik kutya meghátrál, nyugtalan, enyhén izgatott, de nem fél, munkája még elfogadható, Pontlevonást a hiba mértékének a függvényében. Amelyik kutya nagy ívben igyekszi a csoportot elkerülni, bizonytalan, gyáva, ijedt, félénk esetleg agresszív viselkedést mutat, az idegen személyek, vagy a kutya láttán, menekülni akar, megpróbálja elhagyni a pályát, munkája elégtelen.

5.) Behívás tetszés szerinti testhelyzetből. (5 pont) A kutyavezető a kiindulási ponttól normál lépésben kutyájával megtesznek 5 lépést, majd az általa kiadott hangjelre, tetszés szerinti testhelyzetben ott hagyja a kutyáját. A kutyának helyben kell maradni. A felvezető tovább megy, majd 10-15 lépés megtétele után megfordul, a kutyával szemben megáll. A bíró felszólítására behívja kutyáját. A kutyának élénk tempóban azonnal a felvezetőjéhez kell futnia. Kissé lassúbb, de határozott, céltudatos bemenetel, nem tekinthető hibának. Az enervált, kedvtelen munka behívás közben megáll, szaglászik. Pontlevonás a hiba mértékének függvényében. Amelyik kutya a gazdája után megy, nem marad helyben, pontlevonást eredményez a hiba mértékének a függvényében. Amelyik kutya harmadik hangjelre sem megy be a gazdájához, munkája elégtelen.

6.) Zaj iránti közömbösség (5 pont) Csavarral, vagy kaviccsal félig megtöltött kb. egy liter űrtartalmú fémdoboz leejtése, egy méter magasból. A kutyáknak azonos körülményeket kell biztosítani! Például a talaj összetétele köves, kavicsos, füves, a doboz tartalma stb. A kutya három méterre a zajforrástól, az előre kijelölt helyen kell, hogy tartózkodjon (tetszés szerinti testhelyzetben). A kutya pórázon van, a felvezető a kutyával kb. 3 másodperc múlva (a bíró felszólítására) oda kell, hogy menjen az ismeretlen tárgyhoz. A kutya a ledobott tárgytól nem félhet, a zaj iránt legyen közömbös. Értékes magatartás a kutya részéről, a kíváncsi, érdeklődő viselkedés. Amelyik kutya a zaj iránt bizalmatlan, nyugtalan, azonban a felvezető biztatására megnyugszik és odamegy a ledobott tárgyhoz viselkedése, még elfogadható. Pontlevonás a hiba mértékének a függvényében. Amelyik kutya, igen bizonytalan, félelmet mutat, ideges, agresszív, igyekszik elhagyni a területet, munkája elégtelen.

7.) A kutya számára ismeretlen személy kinyit egy esernyőt (5 pont) A felvezető kutyájával a kijelölt helyre áll. A kutya pórázon van. A kutyától kb. három lépésre a bíró utasítására, egy előre kijelölt személy kinyitja a nála lévő esernyőt. Az esernyő kinyitott felülete a kutya irányába, körülbelül 45 fokos szögben az ég felé nézzen. A kinyitást követően az esernyőt a kijelölt személy tegye le a földre, és nyugodtan álljon meg mellette. (Ha erős szél fúj, tartsa meg az ernyőt.) A bíró kb. 5 másodperc elteltével, felszólítja a felvezetőt, hogy kutyájával szorosan kerülje meg az esernyőt és az azt, tartó személyt. A kutya legyen nyugodt, magabiztos, figyelmes, az idegen személy iránt nem mutathat agresszivitást. Különösen értékes a kíváncsi, érdeklődő, az ismeretlen tárgyat szaglászó magatartás. Az a kutya, amelyik bizalmatlan, nyugtalan, azonban a felvezető biztatására rövid időn belül megnyugszik, odamegy, érdeklődik a szokatlan tárgy iránt munkája még elfogadható. Pontlevonás a hiba mértékének a függvényében. Az a kutya, amely ideges, meghátrálást, félelmet mutat, igyekszik elmenekülni a helyszínről, megnyugtatni nem lehet, vagy éppen túlságosan agresszív, irányíthatatlan, kezelhetetlen, munkája elégtelen.

Főkövetelmény I. (20 pont)

Viselkedés állatokkal

Etológiai indoklás: Az őrző-védő pásztorkutya bírálata során fontos szempont a rábízott állatok iránt tanúsított magatartás. Fenyegetettség esetén őrzi, védi a területét és a rábízott jószágot, azonban az állatok iránt agresszív viselkedést nem mutathat, semmiképpen sem tehet kárt bennük! A gyakorlat leírása: A vizsga során törekedni kell az állatvédelmi szabályok betartására. A kutya felvezetéséhez 6 méteres vezetőszár szükség. A vizsgálathoz olyan állatokat (birka, kecske, ló, szarvasmarha etc.) kell alkalmazni, amelyek megszokták a kutyákat és azok látványára, nem reagálnak meneküléssel. A gyakorlat kezdetén egy bekerített, legalább 20×20 méteres területen tartózkodik az állatcsoport (legalább 5 juh, kecske, vagy 3 marha vagy 3 ló). A felvezető hosszú pórázon tartott kutyával 8-10 méterre megközelíti az állatokat, majd nyugodtan megáll, a kutya tetszőleges testhelyzetet vehet fel. Álló helyzetben 1 percet kell eltöltenie anélkül, hogy a kutyának ismételt vezényszavakat adna. A kutya közömbösen, esetleg érdeklődően viselkedhet az állatok iránt. Amennyiben az állatok megmozdulnak, elindulnak, a kutya reagálhat a mozgásra, azonban ez nem lehet támadó jelegű. Ha a kutya terelésre, az állatok megállítására utaló mozgást végez a hosszú pórázon, (elékerülési mozgás) ez nem tekinthető hibának, sőt erényként kell értékelni. Ha a kutya űzni, vadászni próbálja az állatokat, agresszív, támadó magatartást tanúsít, vagy esetleg pánikszerű félelmet mutat, a bíró azonnal leállítja a munkát, a kutyavezető rövid pórázra veszi a kutyát és a bíró felszólítására, elhagyják a területet. A vizsgát elégtelennek kell tekinteni.

Főkövetelmény II. (2×20 pont)

Védőösztön vizsgálat

Etológiai indoklás: Az őrző-védő pásztorkutya fenyegetettség esetén – legyen az idegen személy, vagy dúvad – őrzi az élőhelyének számító területét és a hozzátartozó haszonállatokat, vagyontárgyakat. Védi gazdáját, maga pedig védekezik. Az őrző-védő munka célja, jelentősége: Az őrző-védő munka fontos célkitűzése, hogy a jól nevelt és tanított őrző-védő pásztorkutyák ősi adottságait kiszámíthatóvá tegye. Emellett segítheti a tenyésztők munkáját abban, hogy megtalálják azokat az egyedeket, melyek feltehetőleg örökíthetik a fent vázolt pozitív adottságokat és kiszűrjék a labilis, gyenge idegrendszerű, kiszámíthatatlan (passzív védekezési reakciót mutató vagy éppen túlságosan agresszív), kezelhetetlen példányokat. A bátor, magabiztos, határozott fellépésű, jó idegrendszerű egyed, magatartása kiszámítható.

Segédeszközök lehetnek: Védőkar, védőnadrág, védőkabát, ágyékvédő, kesztyű, esetleg olyan komplett korszerű ruha, amely az egész testfelületen védelmet nyújt az esetleges harapás ellen. A segéd lábbelije legyen az adott időjárásra, talajra alkalmas, valamint legyen csúszásmentes, tudjon benne könnyedén mozogni és megállni. A segéd az egészségi állapotára nagy gondot kell, hogy fordítson. (szomatikus és mentális)

Az őrző- védő segédre ( zsivány ) vonatkozó előírások:

Segédelési munkát csak a MEOESZ által elismert vizsgával rendelkező segéd végezhet. A segéd testi épségének védelmében és a biztonsági előírások miatt, kötelező a védőfelszerelés!

A segéd fájdalmat nem okozhat a kutyának. Az eresztés hangjelére a támadást azonnal be kell fejeznie, álljon meg és maradjon mozdulatlan. A segéd a bíró asszisztense. A bíró utasítására, a szabályzat előírása szerint végzi a munkáját. A segédnek törekedni kell az egyforma segédmunkára, ami az értékelhetőség feltétele. A segéd munkája a bíró számára egyértelmű képet kell, hogy mutasson. Az előadott események életszerűek legyenek!

Az őrző-védő gyakorlatok értékelése

Elsődleges szempont: A segéd támadásakor a kutyának magabiztosan, bátran, félelmet nem ismerő módon kell viselkednie (aktív védekezési reakciót mutasson) ezen kívül, legyen céltudatos, eltökélt. Figyelni kell a kutya őrző-védő gyakorlatok közbeni viselkedését, a kiegyensúlyozott ösztönös adottságát, valamint az irányíthatóságát, továbbá a vezető és a kutya közti jó kapcsolatot. Az őrző-védő munka befejeztével a kutyának nyugodt, fegyelmezett, közömbös viselkedést kell mutatnia, bíróval és a segéddel szemben. A fogáskor tanúsított magatartás értékelése: Amelyik kutya energikus, magabiztos, bátor helytállást mutat láthatóan megvédi a rábízott jószágot, felvezetőjét, de nem fogja meg a védőkart, teljesítményét jónak kell tekinteni. Figyelemmel kell lenni a fajta jellegéből adódó tulajdonságokra például, a kuvasz, a kaukázusi juhászkutya, intenzíven védekezik, míg a komondor bevárja a felé tartó embert. Maximális ponttal kell értékelni annak a kutyának a munkáját, amelyik nyugodt mély fogással védekezik, majd a vezető utasítására azonnal ereszt. Ha a kutya a fogást követően, lecsúszik, leesik, a védőkarról, majd fogást váltva újra aktívan fog, enyhe hibának kell tekinteni. Az eresztés értékelése:  Ha a kutya az adott gyakorlatnál a vezető harmadik hangjelre sem ereszti el a támadót, közvetlen közelről a bíró utasítására (engedélyére) a felvezető még egy negyedik hangjelet adhat az eresztésre, ha azonban ekkor sem ereszt és kézzel kell leszedni a kutyát, a támadást elkövető segédről, a bíró azonnal félbeszakítja a vizsgát, a vizsgázó a további munkában, nem vehet részt. A vizsgát engedetlenség miatt, sikertelennek kell tekinteni. A bírálati lapra engedetlenség miatt megszakítva bejegyzés kerül! A vizsgázó addig elért pontját is törölni kell.

A.) A kutyavezető megtámadása a kutya távollétében (20 pont)

Kellékek: A kutya nyakörvén lévő karikán könnyedén, lazán, átfűzhető hat méter hosszú, nagy szakítószilárdságú kötél. Továbbiakban “Hosszú Póráz”. A feladat általános leírása: A kutyavezető (a juhász ) a karám közelében végzi a megszokott napi munkáját, egy idegen ember belopakodik a területre, és ártalmatlanná akarja tenni a juhászt (a kutyavezetőt). Dulakodás, és kiabálás, kezdődik, a juhász (a kutyavezető) segítségül hívja a kutyáját. Az előírt feladat a kutya önállóságát, céltudatosságát, őrző-védő (ő-v) hajlamát, bátorságát, jellemét, irányíthatóságát, céltudatosságát hivatott eldönteni.

Személyzet: Továbbiakban “Első Számú Segéd és “Második Számú Segéd

A feladat végrehajtásának menete:

A kutyavezető leülteti a kutyát az indítási ponthoz, melyet a bíró jelöl ki, majd a segédeszközt, a. hosszú pórázt átfűzi a kutya nyakörvén, lévő karikán, ügyelve arra, hogy a póráz könnyedén mozogjon a karikán belül. Ha a hosszú póráz két vége ezután összeér, amely ez által 3 m-re lecsökkent, a póráz két végét átadja az Első Számú Segédnek, aki végig ott áll a kutyavezető és a kutya mellett, hogy ez által is megszokja a kutya az Első Számú Segéd jelenlétét. Az Első Számú Segéd erősen megfogja a hosszú pórázt, ügyelve egyúttal a biztonságra. A kutyavezető, miután a kutyát, az Első Számú Segédre bízta, leülteti, és magára hagyja. Ezután elindul a. 15-20 m-re lévő karám irányába, hogy ott elvégezze a megszokott napi munkáját. Amikor a kutyavezető a karámhoz érkezik a bíró engedélyt ad a Második Számú Segédnek a támadás végrehajtására, aki ez idáig a pálya végén előre kialakított búvóhely mögött tartózkodott. A Második Számú Segéd hangos kiabálással, fenyegető mozdulatokkal megtámadja a kutyavezetőt. A kutyavezető nevén szólítva segítségül, hívja, a kutyáját, amelyet többször megismételhet, például: Dorka hozzám. A hívás elhangzása után az Első Számú Segéd azonnal elengedi a hosszú póráz egyik végét, így a kutya, azonnal szabaddá válhat. Amikor a kutya elindul, hogy megvédje gazdáját, az elengedett hosszú póráz átcsúszik a kutya nyakörvén, lévő karikán, így az előírt feladatot, végre tudja hajtani. Megengedett továbbá, hogy a kutyavezető olyan személyre bízza a kutyát, akit a kutya jól ismer, és a kutyavezető megbízik benne. Ebben az esetben a megbízott személy foghatja a kutyát a kutya nyakörvénél fogva. A segélyhívásra, amelyet a kutyavezető legfeljebb háromszor adhat ki, a kutyának, azonnal el kell hárítania a támadást, félreismerhetetlen módon bizonyítania kell bátorságát, aktív védekező készségét. A védőkar megfogása esetén, 3-4 másodperces terhelés után a bíró felszólítására, a kutyavezető kiadja az utasítást, az eresztésre. Ha a kutya a fogást követően utasítás nélkül elengedi a kart, nem tekinthető hibának, azonban mindkét esetben a kutyának egyértelműen őriznie kell a támadót (segédet) a felvezető megérkezéséig. A feladat befejeztével a kutyavezető pórázra veszi a kutyáját és elhagyja a területet. A segélyhívásra, amelyet a kutyavezető legfeljebb háromszor adhat ki, a kutyának, azonnal el kell hárítania a támadást, félreismerhetetlen módon bizonyítania kell bátorságát, aktív védekező készségét. Amelyik kutya energikus, magabiztos, bátor helytállást mutat láthatóan megvédi, felvezetőjét, de nem fogja meg a védőkart, teljesítményét jónak kell tekinteni. Védőkar megragadása esetén, a bizonytalan fogás, ellenére a kutya munkáját, még magasan jónak értékelhető. A fogás elmaradása esetén, ha a kutya munkája összességben kinyilvánítja az aktív védekező szándékot, a bátor helytállást, őrzi a támadót a felvezető megérkezéséig, munkáját jónak kell tekinteni. Pontlevonás a hiba mértékének függvényében Amelyik kutya elindul, hogy megvédje a kutyavezetőt, de végül is elkerüli a segédet, meghátrál, bizonytalan, félénk, gyáva viselkedést mutat, vagy teljesen közömbös a támadóval szemben, a munkája elégtelen, a vizsga sikertelen. A kezelhetetlenül agresszív, irányíthatatlan kutya munkája elégtelen, a vizsga sikertelen. Amennyiben a kutya, az elhárítást követően ott hagyja a támadót, azonban kisebb körben, kisebb távolságban ott marad, láthatóan szemmel tartja, őrzi a segédet, a felvezető megérkezéséig, a hiba mértékének függvényében, pontot kell levonni. Amennyiben az elhárítást követően a kutya ott hagyja a támadót elmegy, érdektelen, közömbös, nem őrzi a támadót (segédet) a felvezető megérkezéséig, munkája elégtelen, a vizsga további szakaszában nem vehet részt, a vizsgát sikertelenek, kell tekinteni.

B.) Nyáj őrzése, a nyáj védelme (20 pont)

Kellékek: Két búvóhely, egy darab öt méteres rugós kikötő lánc. Egysoros láncnyakörv használata ennél a gyakorlatnál tilos, erős bőrnyakörv a megengedett, amelyből nem tud kibújni. A feladat általános leírása: A kutyavezető a karám ajtajának a közelében az előre kijelölt helyen kiköti a kutyát, (ügyelve a kutya testi épségére) – rugós kikötőlánccal – úgy, hogy a kutya az egész bejáratot, az ellenőrzése alatt tudja tartani. A kanok, és a szukák részére külön kikötési helyet kell biztosítani. A kutyavezető a kikötött kutyától 20-25 lépésre elhelyezett búvóhely mögé megy. Ott úgy helyezkedjen el, hogy a kutya ne lássa őt. Lehetőség van a kutyának kikötés nélkül végrehajtani az előírt feladatot. Ezt a szándékát a felvezetőnek a gyakorlat megkezdése előtt a bírónak be kell jelentenie. A feladat leírása, és végrehajtásának a menete, megegyezik a kikötött kutyának előírtakkal, azzal a különbséggel, hogy mindazt szabadon, kikötés nélkül kell végrehajtania. A kutya a segéd láttára sem hagyhatja magára a rábízott nyájat, csak a kijelölt területen belül mozoghat. A karám bejáratától számítva, ki kell mérni 15 lépést, amely távolságot jól látható módon a karám teljes területe körül jelölni kell. Tilos a kutyavezető részéről a rejtekhely mögül a kutyát biztatni, utasítást, vagy bármiféle jelt adni, az egész gyakorlat alatt. A kutyának önállóan kell a feladatot végrehajtania.

A feladat végrehajtásának a menete: A kutyavezető búvóhelyen elhelyezkedése után a bíró engedélyt ad a segédnek a gyakorlat megkezdéséhez. A segéd kilép a rejtekhely mögül, kísérletet tesz, hogy a juhok közül egyet elvigyen. A segéd provokálhatja, fenyegetheti, a kutyát, de a kutyát megütni, bántalmaznia tilos! A bátor, magabiztos, céltudatos kutya, a fenyegetés irányában áll, aktívan védekezik, védi a rábízott jószágot. Az aktív védekező magatartást mutató kutyát, a segéd tovább nem ingerelheti, nem provokálhatja, a bíró utasítására menekülést színlelve gyorsan, futva hagyja el a helyszínt. A bíró felszólítására a kutyavezető előjön a búvóhelyről, pórázra veszi a kutyát, majd a bíróhoz mennek. A kutyavezető a bíróval kezet fog, majd elmondja, hogy befejezte a munkát, a kutya a kutyavezető bal lába mellett ül. A kutyának a bíróval szemben közömbös magatartást kell mutatnia.

 • Az aktív védekező magatartást mutató kutya munkáját magasra kell értékelni.
 • Védőkar esetleges megragadása esetén, – kikötés nélküli kutya – a bizonytalan fogás, ellenére a kutya munkáját még magasan jónak értékelhető.
 • A kikötés nélkül, szabadon hagyott kutya amennyiben elhagyja a kijelölt területet a gazdája, vagy a támadó (segéd) elé, vagy utána fut, magára hagyja a rábízott jószágot, a munkája elégtelen, a vizsgát a bírónak meg kell szakítani. A munka elégtelen, a vizsga sikertelen.
 • Amennyiben a kutya félénk, gyáva viselkedést mutat, vagy teljesen közömbös a támadóval (segéddel) szemben, a munka elégtelen, a vizsga sikertelen. A kutyának mindkét feladatnál, egyértelműen bizonyítania kell, hogy képes a nyáj őrzésére, védelmére. A bíró figyelmet kell, hogy fordítson a kutya viselkedésére, a távolodó gazdája láttán, továbbá figyelje meg, a magára hagyott kutya reakcióit, a fenyegetés előtt, a fenyegetés közben, és a fenyegetés után. A vizsga sikertelen, ha a segéd akadálytalanul bejut a karámba, továbbá, ha a kutya közömbös, félénk, gyáva, elkerülő, magatartást, menekülési szándékot mutat.

A vizsga minősítése

 1. – Kitűnő= 90% – tól
 2. – Nagyon jó: 80 % – tól
 3. – Jó= 70% – tól
 4. – Megfelelő= 60% – tól
 5. – Nem felelt meg= 60% alatt

Forrás: docplayer.hu